Schoolleiding

Inductiearrangementen en de schoolleiding

Onderzoek heeft een serieus probleem aan het licht gebracht: veel leraren verlaten al binnen vijf jaar na hun start het voortgezet onderwijs, in Nederland en diverse andere westerse landen. Alleen al gezien de kosten die dit verloop voor de school met zich meebrengt is het een probleem: kosten van (tijdelijke) vervanging, werving en selectie van een nieuwe leraar, het inwerken van de nieuwe leerkracht enzovoort.

In Nederland wordt direct veel van startende leraren verwacht. De manier waarop en de mate waarin op scholen startende leraren worden begeleid in hun dagelijkse taken en hun groei als onderwijsprofessional lopen sterk uiteen.

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat weldoordachte inductieprogramma’s positieve resultaten opleveren. Scholen met inductieprogramma’s zien minder starters voortijdig vertrekken. Inductieprogramma’s die zich richten op het wegnemen van stress, op een goede introductie, een werkbaar, leerzaam en passend takenpakket en een grotere doeltreffendheid van starters zullen volgens de voornoemde onderzoeken tot de beste resultaten leiden.
Een succesvolle inductie binnen uw schoolorganisatie impliceert:

  • aandacht voor scholing en professionalisering van begeleiders;
  • gebruikmaken van de frisse blik van de starter op uw school en haar cultuur, effectief contact tussen generaties stimuleren;
  • aandacht voor wat de starter meeneemt en kan inbrengen, voor de vraag hoe diens bagage verder kan worden ontwikkeld en benut;
  • starters, begeleiders en experts voldoende gelegenheid bieden om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en te ontwikkelen;
  • regelmatig de gemaakte afspraken en de kwaliteit van de naleving daarvan controleren en de effecten van het begeleidingsprogramma evalueren.

Vanuit het project Begeleiding Startende Leraren hopen we ook komend studiejaar met schoolleiders en medewerkers P&O samen te kunnen werken aan een verdere uitwerking en concretisering van voorwaarden, uitgangspunten en aanbevelingen voor een succesvol inductieprogramma.

Voor verdere informatie over de mogelijkheden in uw regio verwijzen we u graag door naar de regionale pagina.