BSL Utrecht

Een sterk begin: begeleiding van startende leraren in de regio Utrecht

Zie voor meer informatie de uitgebreidere website van Een sterk begin: www.bsl-utrecht.nl.

In de regio Utrecht werken de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en scholen samen in Een sterk begin. Doel van dit project is om beginnende leraren in het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Om deze doelstelling te bereiken worden op hoofdlijnen drie soorten activiteiten georganiseerd: programmaontwikkeling, Lesson Study en observatie en begeleiding.

Bekijk de agenda van BSL Utrecht