BSL Oost

Begeleiding Startende Leraren Regio Oost

Met sprongen vooruit
Met behulp van inwerkprogramma’s is het mogelijk om de kwaliteit van de startende docent op een hoger niveau te brengen. Door gerichte begeleiding in de ‘zone van de naaste ontwikkeling’ kunnen beginnende leraren in korte tijd de kwaliteit van hun lessen verbeteren. Dat heeft niet alleen een gunstig effect op de leerprestaties in de klas, maar ook op hun doorgroei in het beroep en het voorkomen van voortijdig beroepsuitval.

Bovenschoolse ontwikkelgroep

In regio Oost werken scholen in de regio samen met de lerarenopleidingen van de Universiteit Twente en Windesheim aan een eigen inductiearrangement voor hun startende docenten. In de inductiearrangementen wordt beschreven hoe startende leraren gedurende de eerste drie beroepsjaren op school gefaciliteerd en begeleid worden met als doel hun professionele groei te versnellen en voortijdig beroepsuitval te verminderen.

Ontwikkeling van het inductiearrangement heeft plaats gevonden op de scholen en in bovenschoolse ontwikkelgroepen. In de ontwikkelgroepen vond uitwisseling, terugkoppeling en kennisdeling plaats omtrent de ontwikkeling van de inductiearrangementen. De laatste twee jaren van het project, 2017 t/m 2019, staan in het teken van uitwisseling van kennis en ervaringen met de implementatie van de ontwikkelde inductietrajecten en verduurzaming van de activiteiten.

Bijzonderheden van “BSL Oost”

Het BSL-project van de regio Oost kent een aantal bijzondere elementen die hieronder worden beschreven.

Lesson study voor startenden docenten

Lesson study is een beproefde manier voor professionalisering van docenten. Een team van ervaren én startende docenten ontwerpt gezamenlijk een les die vervolgens door één van de docenten wordt gegeven terwijl de anderen de leerlingen observeren. De observaties worden gebruikt om de les bij te stellen. Daarna wordt de les – en daarmee de ideeën over het leren van de leerlingen – opnieuw in de lespraktijk getoetst door een andere college en opnieuw geobserveerd. Lesson study is een uitermate geschikt middel voor onderzoek naar en reflectie op de eigen lespraktijk.

Scholen kunnen ervoor kiezen om een lesson study team op hun school in te richten, onder begeleiding van een (process)begeleider vanuit de Universiteit Twente of Expertis. Een team bestaat uit minimaal 1 beginnende docent, 1 ervaren docent en 1 procesbegeleider. Een lesson study team kan in overleg op elk gewenst moment beginnen. Voor meer informative over Lesson Study kunt u contact opnemen met project-bsl@utwente.nl.

Opleiding videofeedback

Schoolbegeleiders en (vak-)coaches van actieve scholen kunnen deelnemen aan een opleiding “Videofeedback”. Windesheim heeft hiervoor een maatwerktraject ontwikkeld. De opleiding videofeedback is gericht op mensen die binnen de school een begeleidende en coachende taak hebben. Het bespreken van videobeelden kan een goed hulpmiddel zijn bij reflectie van startende docenten op eigen gedrag en hun interactie met leerlingen.

Workshops en trainingen via Pro-U

Vanuit het BSL-project zijn diverse workshops en trainingen ontwikkeld voor starters en/of hun begeleiders. Deze worden vanaf schooljaar 2018/2019 aangeboden via Pro-U, het professionaliseringsaanbod van de Universiteit Twente. Voor het aanbod zie de website van Pro-U.

Meer informatie:

Bezoek de website van het project Begeleiding Startende Leraren regio Oost.


Geïnteresseerd?

Neem contact op via project-bsl@utwente.nl.

Ingrid Breymann (Universiteit Twente)
Projectleider BSL Oost
l.e.i.breymann@utwente.nl
tel: 053 – 489 6267

Arend Jan Zwarteveen (Windesheim Zwolle)
Projectleider BSL region Zwolle
AJ.Zwarteveen@windesheim.nl
tel: 06 – 51 57 41 72