Trainingen

Om de begeleiding van startende leraren op scholen verder te professionaliseren krijgen schoolopleiders en (vak)coaches twee trainingen aangeboden:

  • ICALT-observatie training
  • Begeleiden met ICALT

Het ICALT instrument maakt het mogelijk het pedagogisch-didactisch handelen van startende leraren in kaart te brengen en ze te begeleiden in hun zone van naaste ontwikkeling. Startende leraren die meedoen aan het project worden drie jaar lang op deze manier geobserveerd en gecoacht. Leraren krijgen persoonlijke feedback van de observaties in de klas en van de percepties van hun leerlingen.

Uit onderzoek is gebleken dat begeleiden aan de hand van deze systematiek er voor zorgt dat startende leraren sneller een hoger niveau van effectief lesgeven bereiken. Dit heeft vervolgens een positieve invloed op de prestaties van leerlingen.

Ook personeel dat niet betrokken is bij de begeleiding van startende docenten is van harte welkom. Voor beide trainingen ontvangen deelnemers een certificaat.

Trainingsdata trainingen: Op aanvraag
Duur: 1 dagdeel
Groepsgrootte: 8-15 personen
Locatie: Rijksuniversiteit Groningen of – bij voldoende aanmeldingen – op locatie.
Kosten: gratis gedurende de projectperiode.
Inschrijven: mailen naar s.d.siekman@rug.nl


ICALT-observatie training

Tijdens deze training leren deelnemers te observeren met het ICALT instrument. Bij ICALT gaat het om het scoren van waarneembaar gedrag in de klas. Er wordt gekeken naar zes domeinen van effectief leraarsgedrag: een veilig en stimulerend leerklimaat, efficiënte lesorganisatie, duidelijke en gestructureerde instructie, intensieve en activerende les, afstemming van instructie/verwerking op verschillen, aanleren van leerstrategieën. Ook de betrokkenheid van leerlingen wordt gescoord.

De training bestaat uit twee delen:

  1. Theoretisch deel: een korte presentatie over de herkomst, theoretische onderbouwing en psychometrische kwaliteiten van ICALT, enkele onderzoeksresultaten en uitleg over het gebruik van het instrument
  2. Praktisch deel: oefenen met het gebruik van ICALT door het gedrag van leraren in verschillende videofragmenten te scoren. Bespreking van de scores in de groep waarbij de trainer wijst op patronen en valkuilen in de scoring. Analyseren van de inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid voor het verantwoorden van de training en het gebruik van ICALT.

Deze training is ook als e-learning gratis te volgen!


Begeleiden met ICALT

Tijdens deze training leren begeleiders om op basis van ICALT de startende leraar te begeleiden in zijn/haar Zone van Naaste Ontwikkeling (ZvNO). De Zone van de Naaste Ontwikkeling (ZvNO) is het verschil tussen wat een leerling, in dit geval de startende leraar, zonder hulp kan doen en wat hij/zij met hulp kan doen. Leren wordt optimaal gestimuleerd bij het aanbieden van ondersteunende activiteiten tussen twee beheersingsniveaus: 1) het niveau van de actuele ontwikkeling van de leraar (activiteiten die de leraar zelfstandig succesvol kan volbrengen) en 2) het niveau van vaardigheden die de leraar nog niet beheerst. Het gebied daartussen, het overgangsgebied, is de ZvNO; het niveau waarbij de begeleider de leraar moet ondersteunen bij het uitvoeren van activiteiten die uitdagingen en kansen bieden om de leraar verder te brengen.

De training bestaat uit drie delen:

  1. Informatie verstrekking: informatie over effectief leraarsgedrag en uitleg over de rangorde in het (complexe) pedagogisch-didactisch handelen van leraren. Antwoord op de vraag: Hoe en waarom kan het ICALT bij begeleiding helpen?
  2. Bepalen van de ZvNO: oefenen met het bepalen van de ZvNO. Aan de hand van een videofragment wordt het ICALT-observatie instrument ingevuld en omgezet naar een scoringspatroon waardoor de ZvNO zichtbaar wordt.
  3. Begeleiden in de ZvNO: Oefenen in het begeleiden in de ZvNO ter bevordering van het effectief leraarsgedrag.