Dataverzameling

Voor het inductie in het noorden onderzoek volgen we startende leraren gedurende drie opeenvolgende schooljaren. Ieder voorjaar (maart-mei) wordt een les van de starter geobserveerd door een ICALT observator, wordt er een vragenlijst afgenomen bij één van de klassen van de starter en vult de starter drie digitale vragenlijsten in. Door ieder jaar dezelfde vragenlijsten af te nemen kunnen we de ontwikkeling van starters gedurende de eerste jaren in het beroep in kaart brengen. Daarbij maken we gebruik van verschillende bronnen (de starter zelf, de begeleider van de starter en leerlingen van de starter) voor een zo volledig mogelijk beeld.

*Het eerste jaar van deelname worden bovengenoemde activiteiten ook in oktober-november uitgevoerd.

Bij oplevering van een volledige dataset ontvangen zowel de starter als de begeleider per schooljaar een cadeaubon van €30,- als dank voor hun inspanningen.

Starters ontvangen daarnaast ieder jaar een individuele feedbackrapportage met de uitslag van de ICALT observatie en de leerlingvragenlijst. Dit document wordt alleen naar de starter zelf gestuurd. Met dit document willen wij starters ondersteunen in het identificeren van sterke vaardigheden en de vaardigheden die nog wat meer ontwikkeling vereisen. Met de informatie uit de rapportage kan de starter (eventueel samen met zijn/haar begeleider) een professioneel ontwikkelingsplan opstellen. Dit kan de autonomie van de starter versterken doordat de starter ook na deelname aan het onderzoek deze werkwijze zelf kan organiseren en vormgeven.

Begeleiders op deelnemende scholen krijgen een training Observeren met ICALT en Begeleiden met ICALT aangeboden zodat ze de starter optimaal kunnen ondersteunen in zijn/haar professionele ontwikkeling.

Docent-feedback-voorbeeld