BSL Noord

Een goede start begint bij een passend inwerktraject

Een beginnende leraar is nog geen expert. In de eerste jaren voor de klas komt er van alles op beginnende leraren af. Met behulp van schooleigen inductiearrangementen (inwerkprogramma’s) is het mogelijk om de kwaliteit van de beginnende leraar op een hoger niveau te brengen. Met gerichte begeleiding in de ‘zone van de naaste ontwikkeling’ kunnen beginnende leraren in korte tijd de kwaliteit van hun lessen en hun functioneren in de school verbeteren. Dat heeft niet alleen een gunstig effect op de leerprestaties in de klas, maar ook op hun doorgroei in het beroep en hun welbevinden. Bovendien voorkomt dit voortijdige beroepsuitval.

Inductie in het noorden

In de noordelijke provincies is BSL bekend onder de naam ‘Inductie in het noorden’. Onze hoofdgedachte luidt: inductiearrangementen werken alleen als ze naadloos aansluiten op de individuele situatie van elke school. Daarnaast moet er binnen ieder arrangement ruimte zijn voor maatwerk met betrekking tot de behoefte van de individuele leraar. Specifieke op de school afgestemde inductiearrangementen worden met lerarenopleidingen uit de regio ontwikkeld, onder regie van de Lerarenopleiding van de RUG. Scholen hebben zeggenschap over de invulling van het arrangement binnen de kaderstelling van het project.

Informatiefolder inductie in het noorden

De inwerktrajecten zijn erop gericht de autonomie, de competentie en de verbondenheid van de beginnende leraar te bevorderen. Om dit te bereiken worden maatregelen en/of activiteiten opgenomen waarvan de effectiviteit in (inter)nationaal onderzoek is aangetoond:

  • Leerzaam werk met een daarbij passende werkdruk
  • Aandacht voor de schoolcultuur en het schoolbeleid
  • Begeleiding d.m.v. professionele ontwikkelingsplannen
  • Feedback en coaching in de zone van naaste ontwikkeling naar aanleiding van observaties
  • Intervisie met collega’s

Om van inductie in het noorden een duurzaam project te maken worden niet alleen beginnende leraren en coaches bij het project betrokken, ook schoolopleiders, teamleiders, HRM-leden en directieleden werken mee aan de ontwikkeling en uitvoer van een arrangement. Immers, de kwaliteit en duurzaamheid van de implementatie is afhankelijk van het leiderschap van de school en van het project, de mate waarin de school zich eigenaar voelt van het project en de kwaliteit van de mensen die het project gaan uitvoeren.