ICALT-training 3: diverse trainingen

Op verzoek van de deelnemers aan de ICALT-trainingen 1 en 2 heeft Frisse Start vier verschillende vervolgtrainingen ontwikkeld. Deze vier trainingen van ICALT-3 bieden concrete handreikingen en oefenmogelijkheden voor het voeren van een ontwikkelingsgericht gesprek met een starter op basis van de Zone van Naaste Ontwikkeling. Het verdient aanbeveling om eerst ICALT-3a te volgen aangezien daar de basis voor gespreksvoering wordt besproken en geoefend.
ICALT-3b (activeren), 3c (differentiëren) en 3d (leerstrategieën) kunnen in verschillende volgorde gevolgd worden.

Voor wie?

Begeleiders van starters die gecertificeerd zijn voor observeren met ICALT (training ICALT-1), daarna deelgenomen hebben aan ICALT-2 (Zone van Naaste Ontwikkeling) en ervaring opgedaan hebben met het observeren van lessen.

Onderwerpen

Tijdens de trainingen 3b, 3c en 3d kom je meer te weten over het specifieke domein (3b Activeren, 3c Differentiëren, 3d Leerstrategieën) en oefen je een gesprek met de starter die zich wil ontwikkelen in dit domein.

  • Hoe maak je echt contact met de starter over dit onderwerp?
  • Hoe kom je op concrete afspraken uit die voor de starter haalbaar en motiverend zijn?

Materialen

Hier staan per training de benodigde handleidingen en materialen: