Projectorganisatie

De samenstelling van de projectgroep bij de start in 2014 bestond uit 8 personen (twee schoolopleiders, vier opleiders en twee onderzoekers). In 2016 is de projectgroep uitgebreid met trainers tot 12 personen. In het laatste projectjaar zijn daar nog eens vier extra schoolopleiders aan toegevoegd.
De projectgroep kwam elke eerste woensdagochtend van de maand bijeen voor werkoverleg en eenmaal per jaar in april voor een tweedaagse werkconferentie. De projectleiders hadden twee tot vier keer per jaar overleg met de stuurgroep.

STUURGROEP
Dominicus KamsmaDirecteur VU-UCGB
Jacobijn OlthoffOpleidingsdirecteur ILO
Frits Rovers / Alessandra CordaOpleidingsmanager HvA
Kees van BergeijkAlgemeen directeur Martinuscollege (ROWF)
Truus VaesBestuurder Stichting Iris (Voor sub regio’s NHN)
Barbara DijkgraafVoorzitter College van Bestuur ZAAM
Adam HandelzaltsTeamleider VO-UCGB
PROJECTLEIDERS EN PROJECTONDERSTEUNING
Marcelle HobmaProjectleiderm.m.g.m.hobma@vu.nl
Jorien VollaardProjectleiderinfo@jorienvollaard.nl
Marijke BlomProjectsecretarism.h.blom@vu.nl
Saskia LigthartCommunicaties.a.ligthart@vu.nl
PROJECTGROEP
INSTELLINGCONTACTPERSOON
VOOR
Anneke DekkerEspritEsprit Scholengroep
Hans van der LindenROWFAONHW, ROWF
Lieke KievitsAlkwin KollegeROSA
Carry Jeremiah-QuintHaarlemmermeerlyceumDunamare
Dianne HoefakkerKSHROSA, losse scholen
Elmar van EeGerrit van der VeencollegeZAAM
Maaike JöbsisZuiderzee CollegeOVO- Zaanstad, SOVON
Babette MeijerHvA, Onderwijs en OpvoedingZAAM (2), SOVON
Thomas JagerInholland, domein Onderwijs, Leren en LevensbeschouwingZAAM (2), SOVON
Natasja MaasUvA, ILOLosse scholen
Yke MeindertsmaVU, UCGB
René GrimbergenInhollandOVO-Zaanstad, Losse scholen
Jan de BoerHvASOVON, VOvA
Dolinda RottschäferZAAMDunamare, OVO-Zaanstad
Jurrien DengerinkVU (onderzoeker), UCGB
Anja SwennenVU (onderzoeker), UCGB
Debora RoordaUvA (onderzoeker), ILO