BSL-Producten

In 2015 hebben we vanuit Frisse Start de eerste pilot voor het BSL-traject “ontwikkelen van inductie-arrangementen” uitgevoerd. In de periode 2015-2019 is dit traject met 100 scholen uitgevoerd.
Hieronder een overzicht van de ontwikkelde producten die gebruikt kunnen worden bij het vormgeven van 3-jarige begeleidingsprogramma’s voor startende leraren.
Succes ermee!

Ontwikkeltraject in 6 dagdelen
BSL eindproduct feedbackformulier
Kijkwijzer Inductie
Raamwerk professionele groei
Format professioneel ontwikkelplan
5-stappenmodel, van contact naar contract na ICALT-observatie
5-stappenmodel, een doelgericht ontwikkelingsgesprek
Format driehoeksgesprek
Jaaroverzicht begeleiding en beoordeling
Enculturatie, het 7-ballenmodel
Enculturatie, checklist starters
Enculturatie, de BOT-pot
BSL en OidS, betrokkenen, taken en verantwoordelijkheden
BSL en OidS, structuur opleidingsteam