Onderzoek VU

Het onderzoek dat de VU gedaan heeft naar expertise-ontwikkeling in de projectgroep BSL is in 2017 afgerond.

Het onderzoek richtte zich op hoe de expertise zich ontwikkelde (individueel, gezamenlijk) en om welke expertise het ging. Ook is onderzocht of de projectgroep kenmerken van een professionele leergemeenschap heeft gekregen én of er aanbevelingen geformuleerd kunnen worden voor volgende complexe instituut overstijgende onderwijsinnovatieprojecten. Het laatste bleek het geval te zijn.

Voor meer informatie verwijzen we naar onderstaand artikel.

Expertise ontwikkeling in een projectgroep