BSL Noord Holland

BSL Noord-Holland en Zuidelijk Flevoland (Frisse Start)

In de regio Noord-Holland en Zuidelijk Flevoland werkten de vier lerarenopleidingen (Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland) in de periode 2014 – zomer 2019 samen met VO-scholen aan de begeleiding van startende leraren. Het doel was om de professionele groei te versnellen en de uitval te reduceren. We richtten ons op het uitwerken van driejarige inductiearrangementen, professionalisering, kennisdeling en daarnaast deden we aanvullend onderzoek.

De projectnaam was Frisse Start. De projectgroep en stuurgroep bestonden uit vertegenwoordigers vanuit de vier opleidingen en het scholenveld.

Klik hier voor de Projectorganisatie

Kilk hier voor de slotbrochure en de laatste nieuwsbrief met informatie over de slotconferentie en de documentaire: ‘mijn les ging goed’.

 


Ambities en opbrengsten Frisse Start

De ambities die voor Frisse Start waren geformuleerd zijn grotendeels gerealiseerd.
Het streven was om:

  • In 2019 hebben opleidingen en scholen in onze regio een gezamenlijke visie ontwikkeld op de totstandkoming van een doorlopende leerlijn voor starters, op goede condities en inductiearrangementen voor starters én op de professionalisering van begeleiderser is sprake van beweging, vooruitgang en concrete resultaten en het is voor iedereen duidelijk geworden dat samenwerking nodig is om de problemen te tackelen en om de ambities met betrekking tot hoge kwaliteit van onderwijs en medewerkers te realiseren. Het heeft helaas nog niet geleid tot regiobrede en concrete actieplannen.
  • In 2019 participeren 90 scholen in het projectdat zijn er meer dan 100 geworden.
  • Vanaf 2015 werken we effectief samen met andere projecten (Risicoregio, Versterking Samenwerking, Junior Leraar) in de regio die zich op de begeleiding van starters richten dat is gelukt.