Praktische informatie

Jaarplanning

U kunt alle activiteiten en deadlines voor het BSL-project vinden in onze jaarplanning:

Investering in de verschillende jaren

In onderstaand schema vindt u een overzicht van de momenten waarop onderzoeksgegevens aangeleverd dienen te worden gedurende de drie jaar van het project.

Deelnemende scholen