BSL Nijmegen

Duurzaam resultaat: een krachtig begeleidingsprogramma dat blijft draaien, ook als de subsidie stopt.

De eerste jaren als docent in het voortgezet onderwijs zijn vaak zwaarder dan een start elders op de arbeidsmarkt. Je hebt een flinke bagage aan vaardigheden nodig voordat je met vertrouwen een klas binnen kunt stappen. Daarom werken de Nijmeegse lerarenopleidingen samen met scholen in de regio aan begeleidingsprogramma’s voor startende docenten.

Ervaren begeleiders van enkele scholen en de lerarenopleidingen hebben samen een handreiking ontwikkeld die scholen een leidraad biedt bij het (door)ontwikkelen van hun eigen begeleidingsprogramma. Uitgangspunt in die handreiking is dat starters versterkt worden in hun rol als docent. Het begeleidingsprogramma dat ontwikkeld wordt, moet passen bij het beleid en de cultuur van de school. Aan iedere school wordt vanuit het project een schoolbegeleider gekoppeld, die meedenkt en mee ontwikkelt met de huidige situatie van de school.

Expertise uitwisselen
In de regio Nijmegen is al veel expertise aanwezig op het gebied van begeleiding van startende docenten. Hier willen we binnen het project op aanhaken door kennisdeling tussen VO-scholen in de regio te bevorderen. Zo organiseren we geregeld symposia en workshops voor scholen, waar begeleiders en starters ideeën kunnen uitwisselen en inspiratie kunnen opdoen.

Voor wie?
Het project richt zich primair op alle docenten die een eerste- of tweedegraads bevoegdheid hebben en 0 tot 2 jaar werkervaring hebben in het voortgezet onderwijs. Ook leraren met meer werkervaring en onbevoegde leraren kunnen deelnemen. Zij komen echter niet in aanmerking voor subsidie

Landelijk onderzoek
Onderdeel van het project Begeleiding Startende Leraren is een grootschalig landelijk onderzoek naar de effecten van begeleidingsprogramma’s op de ontwikkeling van startende leraren. Dit gebeurt met behulp van gegevens die de deelnemende scholen aanleveren. Zo wordt iedere starter in de loop van de projectperiode vier keer geobserveerd en wordt er vier keer een vragenlijst afgenomen bij een van zijn of haar klassen.

Regionaal onderzoek
Naast je ontwikkeling in de klas maakt de docent ook een persoonlijke ontwikkeling door. Wie ben je als docent en waar wil je heen? Wat voor spanningen ervaar je in jouw ontwikkeling? Hoeveel ruimte neem of krijg jij om die ontwikkeling actief te sturen? De Radboud Universiteit doet hier onderzoek naar. Voor dit onderzoek nodigen we de starter drie keer per jaar uit om een digitaal logboek in te vullen.

€ 2.000,- subsidie per deelnemende leraar
Scholen die aan dit project meedoen, ontvangen van het ministerie € 2.000,- per deelnemende docent. € 1.000,- wordt uitbetaald bij aanmelding en € 1.000,- aan het eind van het traject, op voorwaarde dat de gevraagde onderzoeksgegevens zijn aangeleverd.

De projectgroep bestaat uit:

  • Harry Flaton
  • Gisbert van Ginkel
  • Annemarie Westerbeek
  • Erwin Buteijn
  • Karin Derksen
  • Nico Taminiau
  • Hans Scheltinga
  • Gerald Steverink (projectleider)
  • Ton Zuidema

Geïnteresseerd?

Neem contact op met de projectleider in Nijmegen:

Gerald Steverink
Radboud Docenten Academie
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen
06-31778205
bslnijmegen@ru.nl

Onderzoeksteam: Helma Oolbekkink-Marchand, Harmen Schaap en Merel van der Wal