Leraren

Starters in de schijnwerpers

In Nederland en de rest van Europa wordt de laatste jaren veel aandacht besteed aan de begeleiding van startende leraren. Dat heeft te maken met het feit dat veel starters na korte tijd het onderwijs verlaten, en met de constatering dat goede begeleidingsprogramma’s niet alleen die uitval van starters verminderen, maar er ook toe leiden dat leraren sneller professionaliseren. Daardoor hebben de programma’s een positieve impact op de prestaties van leerlingen en op de kwaliteit van het onderwijs. Andere redenen om starters in de schijnwerpers te zetten zijn: een dreigend lerarentekort in het onderwijs en de hoge kosten van het voortijdige vertrek van leraren.

In Nederland wordt van u als starter meteen veel verwacht. De manier waarop en de mate waarin op scholen startende leraren worden begeleid in hun dagelijkse taken en hun groei als onderwijsprofessional lopen sterk uiteen.

Als starter bent u gebaat bij een goed begeleidingstraject, ook wel inductiearrangement genoemd. Het onderzoek dat de laatste tien jaar is verricht naar starters en inductie geeft duidelijke richtlijnen voor een ‘programma van eisen’ op dit vlak. Omdat de vragen en de behoeften die u heeft anders kunnen zijn dan die van een collega is maatwerk in alle gevallen noodzakelijk.

Het ministerie van OCW formuleert in zijn raamplan ‘Begeleiding van beginnende leraren in het beroep’ (augustus 2013) vijf eisen voor inductiearrangementen die in lijn zijn met het bovenstaande.

Die vijf eisen zijn:

  1. vermindering werkdruk;
  2. enculturatie in school(beleid);
  3. basis voor doorgaande professionalisering;
  4. begeleiding in de klas;
  5. intervisie met peers en begeleiding door mentoren.

Bent u benieuwd wat het project Begeleiding Startende Leraren voor u kan betekenen? Kijk dan op de regionale pagina voor meer informatie.