De leerlingvragenlijst

Voor een goede afname van de leerlingvragenlijst geldt dat één klas per starter wordt gekozen. Bij voorkeur is dit de klas waar ook de lesobservatie plaats gaat vinden of heeft plaatsgevonden, en/of de klas is die de leerlingvragenlijst over de betreffende docent in het voorgaande schooljaar heeft ingevuld. Daarnaast gaat de voorkeur uit naar een klas van minimaal 18 leerlingen. De afname van de leerlingvragenlijst dient te geschieden in afwezigheid van de betreffende starter en wordt standaard digitaal aangeboden. Wanneer de school hiertoe geen mogelijkheid ziet, kan een papieren vragenlijst worden aangevraagd.

Digitale leerlingvragenlijst

Bij een digitale afname van de leerlingvragenlijst is het van belang dat één of meerdere computers beschikbaar zijn voor de leerlingen. De afname van de leerlingvragenlijst dient te geschieden in afwezigheid van de betreffende starter. De afname wordt begeleid door een andere docent of persoon binnen de school.

Elke schoolcontactpersoon ontvangt een e-mail met instructies voor de afname van de leerlingvragenlijst. In de instructiemail staat een link naar de vragenlijst. Deze link verandert bij elke dataverzamelingsronde. Een link uit een oude e-mail kan dus niet worden gebruikt bij een nieuwe ronde. Om de antwoorden aan de juiste docent te kunnen koppelen, hoort bij iedere starter een individuele code. Het is belangrijk dat de codes niet veranderd of verwisseld worden tussen de docenten. De persoon die verantwoordelijk is voor de afname, kan de link naar de leerlingvragenlijst, de code van de docent, de achternaam van de docent en de naam van de klas op het bord noteren, zodat leerlingen deze gegevens kunnen overnemen in de vragenlijst. Dit zorgt voor een snellere afname.

Papieren leerlingvragenlijst

Wanneer een school geen mogelijkheid ziet om de leerlingvragenlijsten digitaal af te nemen, kunnen zij een verzoek doen papieren vragenlijsten per post te ontvangen.

Dat verzoek dient zo snel mogelijk kenbaar te worden gemaakt via lonie@rug.nl, met vermelding van een postadres. Om de antwoorden aan de juiste docent te kunnen koppelen, hoort bij elke starter een individuele code. Per docent wordt een pakket met 30 vragenlijsten verstuurd, voorzien van een unieke code. Elk pakket met vragenlijsten kan voor slechts één docent worden gebruikt. Oude papieren leerlingvragenlijsten of kopieën kunnen niet worden gebruikt.

Ingevulde leerlingvragenlijsten ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk na afname, zodat de feedback voor starters tijdig kan worden verzorgd. Dit kan betekenen dat de school meerdere keren een aantal leerlingvragenlijsten per post verstuurt.

Feedback op de leerlingvragenlijst

Zowel bij een digitale afname als bij afname via de papieren leerlingvragenlijst ontvangen docenten per e-mail een terugkoppeling van de resultaten, in december bij de najaarsmeting en in juni bij de voorjaarsmeting. Starters kunnen hun scores vergelijken met eerder ontvangen scores uit de leerlingvragenlijst. Rapportages worden vertrouwelijk naar de starter verzonden. Het is aan de starters of ze deze terugkoppeling wensen in te brengen in het begeleidingstraject.