De begeleidingsmonitor

De begeleidingsmonitor gaat in op maatregelen die de school al dan niet treft om starters een succesvolle start op de school en binnen het onderwijs te geven. In de vragenlijst kunnen docenten aangeven hoe zij de begeleiding vanuit de school ervaren, door aan te geven uit welke activiteiten en faciliteiten het inductiearrangement op zijn/haar school bestaat, in hoeverre docenten er gebruik van maken en of docenten ze ervaren als behulpzaam en leerzaam. De begeleidingsmonitor wordt gedurende het project in drie achtereenvolgende jaren ingevuld in de periode april-juni. In tegenstelling tot bij de ICALT-lesobservaties en de leerlingvragenlijst, ontvangt niet de schoolcontactpersoon, maar de docent zelf een e-mail met daarin een link die leidt naar de vragenlijst voor de begeleidingsmonitor. De invulling van deze vragenlijst maakt, samen met de lesobservatie en de leerlingvragenlijst, deel uit van de eisen die worden gesteld om in aanmerking te komen voor de financiële vergoeding.