Onderzoek naar de begeleiding van startende leraren

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de effecten van inductiearrangementen op de ontwikkeling van startende docenten, ook wel starters genoemd. Het landelijk onderzoek richt zich op de vragen: zijn de (regionale) inductiearrangementen effectief? En kunnen de inzichten die voortkomen uit de samenwerking tussen de scholen en de universitaire lerarenopleiding (ulo) en het hoger beroeps onderwijs (hbo) leiden tot verbeterde inwerktrajecten voor starters?

Om na te gaan of de begeleiding van starters oplevert wat het beoogt, wordt het volgende onderzocht:

  • de daadwerkelijke implementatie van het inductiearrangement;
  • de kwaliteit van pedagogisch-didactisch handelen van een starter vanuit het perspectief van iemand met ruime ervaring in het onderwijs;
  • de kwaliteit van pedagogisch-didactisch handelen van een starter door de ogen van leerlingen;
  • de longitudinale ontwikkeling van het pedagogisch-didactisch handelen van starters;
  • uitval uit het beroep en vertrek naar andere scholen.

Daarnaast wordt in iedere regio flankerend onderzoek verricht onder de regie van de projectleider.

Lancering ICALT e-learning!

Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat u vanaf nu met het gebruik van ICALT kunt oefenen via de ICALT e-learning! In uw eigen persoonlijke online leeromgeving kunt u verschillende ‘real life situaties’ in de klas scoren en vergelijken met de scores die experts aan de videofragmenten hebben toegekend. De experts, die ervaren docenten en opleiders zijn, hebben elke score bovendien van een toelichting voorzien. Ook kunt u per domein van pedagogisch-didactisch handelen extra informatie lezen en/of extra oefenen.

Toegang krijgt u heel eenvoudig, door onderstaande stappen te volgen:
1. Ga naar www.lerenobserveren.nl
2. Druk op “meld je aan”
3. Druk onder inlog-procedure op “registreren”
4. Vul uw voornaam, achternaam, school e-mailadres en BRIN-nummer in en ga akkoord met de voorwaarden
5. Activeer uw account via de mail die u ontvangt van het ICALT-team

U kunt nu aan de slag!

Meer informatie over ICALT e-learning

Meer dan 150.000 leerlingvragenlijsten!

De dataverzameling van het BSL-project heeft inmiddels de magische grens van 150.000 leerlingvragenlijsten bereikt! Dat betekent dat er 150.000 leerlingen geweest zijn die voor één van onze deelnemende docenten de vragenlijst hebben ingevuld. Daarnaast hebben we meer dan 8.500 lesobservaties met de ICALT mogen ontvangen. We willen alle leerlingen, coaches, schoolopleiders en administratief medewerkers hier hartelijk voor bedanken. Zonder jullie was dit niet mogelijk!

Financiële vergoeding

Ter ondersteuning van de ontwikking en uitvoering van inwerktrajecten kan de school aanspraak maken op een financiële vergoeding van 2.000 euro per deelnemende starter, waarvan 1000 euro bij de start en 1000 euro aan het eind van het driejarige BSL-project wordt uitgekeerd. Een docent is een starter als hij/zij voldoet aan twee voorwaarden. Ten eerste dient de docent te beschikken over een lesbevoegdheid. Een docent is bevoegd met een eerstegraads, tweedegraads (inclusief educatieve minor), pabo, en/of een pedagogisch-didactisch getuigschrift (pdg). Ten tweede dient de docent vanaf het behalen van zijn/haar bevoegdheid over nul tot twee jaar werkervaring te beschikken.

Voor het ontvangen van een financiële vergoeding geldt dat gedurende drie jaar alle onderzoeksgegevens van een starter worden aangeleverd. Om ook niet-starters te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling kunnen ook zij deelnemen aan het BSL-project en feedback ontvangen. Echter, docenten die niet voldoen aan de twee voorwaarden van een starter komen niet in aanmerking voor de financiële vergoeding voor de school. Voor vragen over de vergoeding kunt u terecht bij de universitaire lerarenopleiding in uw regio.

Winnaar verloting bekend!

Eerder hebben we aangekondigd dat er afgelopen zomer een verloting zou plaatsvinden onder alle docenten die als starter aan het BSL-project meedoen en verschillende vragenlijsten voor ons hebben ingevuld.

De winnaar van een gadget naar keuze is geworden: Francisca (Sanne) Slangen! Zij is als docente werkzaam bij Werkplaats Kindergemeenschap te Bilthoven. Inmiddels is de prijs aan haar overhandigd, zie de foto hiernaast.

We wensen Sanne heel veel plezier met haar gloednieuwe iPad!