Onderzoek naar de begeleiding van startende leraren

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de effecten van inductiearrangementen op de ontwikkeling van startende docenten, ook wel starters genoemd. Het landelijk onderzoek richt zich op de vragen: zijn de (regionale) inductiearrangementen effectief? En kunnen de inzichten die voortkomen uit de samenwerking tussen de scholen en de universitaire lerarenopleiding (ulo) en het hoger beroeps onderwijs (hbo) leiden tot verbeterde inwerktrajecten voor starters?

Om na te gaan of de begeleiding van starters oplevert wat het beoogt, wordt het volgende onderzocht:

  • de daadwerkelijke implementatie van het inductiearrangement;
  • de kwaliteit van pedagogisch-didactisch handelen van een starter vanuit het perspectief van iemand met ruime ervaring in het onderwijs;
  • de kwaliteit van pedagogisch-didactisch handelen van een starter door de ogen van leerlingen;
  • de longitudinale ontwikkeling van het pedagogisch-didactisch handelen van starters;
  • uitval uit het beroep en vertrek naar andere scholen.

Daarnaast wordt in iedere regio flankerend onderzoek verricht onder de regie van de projectleider.