Meer dan 150.000 leerlingvragenlijsten!

De dataverzameling van het BSL-project heeft inmiddels de magische grens van 150.000 leerlingvragenlijsten bereikt! Dat betekent dat er 150.000 leerlingen geweest zijn die voor één van onze deelnemende docenten de vragenlijst hebben ingevuld. Daarnaast hebben we meer dan 8.500 lesobservaties met de ICALT mogen ontvangen. We willen alle leerlingen, coaches, schoolopleiders en administratief medewerkers hier hartelijk voor bedanken. Zonder jullie was dit niet mogelijk!