Financiële vergoeding

Ter ondersteuning van de ontwikking en uitvoering van inwerktrajecten kan de school aanspraak maken op een financiële vergoeding van 2.000 euro per deelnemende starter, waarvan 1000 euro bij de start en 1000 euro aan het eind van het driejarige BSL-project wordt uitgekeerd. Een docent is een starter als hij/zij voldoet aan twee voorwaarden. Ten eerste dient de docent te beschikken over een lesbevoegdheid. Een docent is bevoegd met een eerstegraads, tweedegraads (inclusief educatieve minor), pabo, en/of een pedagogisch-didactisch getuigschrift (pdg). Ten tweede dient de docent vanaf het behalen van zijn/haar bevoegdheid over nul tot twee jaar werkervaring te beschikken.

Voor het ontvangen van een financiële vergoeding geldt dat gedurende drie jaar alle onderzoeksgegevens van een starter worden aangeleverd. Om ook niet-starters te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling kunnen ook zij deelnemen aan het BSL-project en feedback ontvangen. Echter, docenten die niet voldoen aan de twee voorwaarden van een starter komen niet in aanmerking voor de financiële vergoeding voor de school. Voor vragen over de vergoeding kunt u terecht bij de universitaire lerarenopleiding in uw regio.