Home

Leraren

Je hebt een opleiding gevolgd, stage gelopen en veel geleerd. Maar nu je ‘echt’ bent begonnen als leraar blijkt dat er nog veel meer te leren valt. En dat is natuurlijk logisch: als starter ben je nog geen expert. Als je goed wordt begeleid dan ontwikkel je sneller, voel je je zekerder en kun je beter omgaan met complexe situaties, zowel binnen als buiten de klas.
Lees verder

Coaches

Doordat u startende leraren helpt, ontwikkelen ze zich sneller en beter. Een goed begeleidingsprogramma stelt u in staat om te werken aan de professionele ontwikkeling van minder ervaren collega’s. En door observatie-instrumenten te leren kennen en in te zetten, kunt u startende collega’s coaching op maat bieden. Ook úw vakbekwaamheid groeit hierdoor.
Lees verder

Schoolleiding

Effectieve begeleiding van startende leraren leidt tot een snellere professionele groei. En daardoor tot betere resultaten van leerlingen en beter onderwijs. Ook kan begeleiding helpen voorkomen dat leraren onnodig het onderwijs verlaten. Wij helpen u bij het opzetten van begeleidingsprogram­ma’s waar de startende leraar, leer­lingen en de school baat bij hebben.
Lees verder


Het ICALT-instrument

Het ministerie van OCW heeft de lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van startende leraren. Gedurende drie schooljaren wordt jaarlijks:

  • een les van een starter geobserveerd door iemand die getraind is in het werken met het ICALT-instrument (zie hierna);
  • een digitale vragenlijst, in te vullen door startende leraren, over de effecten op hun functioneren van de begeleiding die ze hebben gehad;
  • een korte digitale vragenlijst die wordt uitgezet onder de leerlingen van de leraar in kwestie.

Klik hier voor meer algemene informatie