BSL Oost

Begeleiding Startende Leraren Regio Oost

Met sprongen vooruit
Met behulp van inwerkprogramma’s is het mogelijk om de kwaliteit van de startende docent op een hoger niveau te brengen. Door gerichte begeleiding in de ‘zone van de naaste ontwikkeling’ kunnen beginnende leraren in korte tijd de kwaliteit van hun lessen verbeteren. Dat heeft niet alleen een gunstig effect op de leerprestaties in de klas, maar ook op hun doorgroei in het beroep en voorkomt daarmee voortijdig beroepsuitval.

Bovenschoolse ontwikkelgroep
In dit project werken scholen in de regio gezamenlijk aan een op maat gesneden inductiearrangement voor startende docenten om hun professionele doorgroei in het leraarschap te versnellen en voortijdig beroepsuitval te verminderen. De lerarenopleidingen van de Universiteit Twente en Windesheim Zwolle werken hierbij samen.

Een groot deel van de ontwikkeling van het inductiearrangement zal plaatsvinden op school. Daarnaast nemen projectleden van de deelnemende scholen deel aan een bovenschoolse ontwikkelgroep. In deze ontwikkelgroep vindt uitwisseling, terugkoppeling en kennisdeling plaats omtrent de ontwikkelde inductiearrangementen. In het eerste jaar vinden vier bovenschoolse bijeenkomsten plaats. In de daarop volgende jaren volgen nog enkele bijeenkomsten voor uitwisseling van kennis en ervaringen.

Lesson study voor startenden docenten

Lesson study is een beproefde manier voor professionalisering van docenten. Een team van ervaren én startende docenten ontwerpt gezamenlijk een les die vervolgens door één van de docenten wordt gegeven terwijl de anderen de leerlingen observeren. De observaties worden gebruikt om de les bij te stellen. Daarna wordt de les – en daarmee de ideeën over het leren van de leerlingen – opnieuw in de lespraktijk getoetst door een andere collega. Lesson study is een uitermate geschikt middel voor onderzoek naar en reflectie op de lespraktijk.

Scholen kunnen ervoor kiezen om een lesson study team bij op hun school in te richten, onder begeleiding vanuit de Universiteit Twente en/of Windesheim. Een team bestaat uit minimaal 1 beginnende docent, 1 ervaren docent en 1 procesbegeleider. Een lesson study team kan, in overleg met de begeleiders vanuit de Universiteit Twente en/of Windesheim, op elk gewenst moment beginnen.

Opleiding videofeedback

Schoolbegeleiders en (vak-)coaches van actieve scholen kunnen deelnemen aan een opleiding “Videofeedback”. Windesheim heeft hiervoor een maatwerktraject ontwikkeld. De opleiding videofeedback is gericht op mensen die binnen de school een begeleidende en coachende taak hebben. Het bespreken van videobeelden kan een goed hulpmiddel zijn bij reflectie op eigen gedrag en interactie met leerlingen.

Meer informatie:

Bezoek de website van het project Begeleiding Startende Leraren regio Oost.
Reageer op onze blog over startende leraren.


Geïnteresseerd?

Neem contact op met:

Ingrid Breymann (Universiteit Twente)
Projectleider BSL Oost (Twente)
l.e.i.breymann@utwente.nl
tel: 053 – 489 6267

Arend Jan Zwarteveen (Windesheim Zwolle)
Projectleider BSL Overijssel-Veluwe
aj.zwarteveen@ziggo.nl
tel: 06 – 51 57 41 72