Trainingen ICALT, op locatie

De trainingen hebben tot doel om coaches, begeleiders te ondersteunen bij het bevorderen van professionele groei van startende leraren op het terrein van pedagogisch-didactisch handelen. Per training vindt u informatie over doel, doelgroep en opzet. De afgelopen jaren hebben we gewerkt met een open aanbod. In de periode 2017-2019 willen we de trainingen zoveel mogelijk op locatie uitvoeren voor groepen van ongeveer 15 personen. Het gaat hierbij om 4 uur per training. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met m.h.blom@vu.nl.

ICALT-training 1: Observeren met ICALT
U leert observeren met het ICALT instrument. Hiermee kunt u de kwaliteit van het pedagogisch-didactisch handelen van starters in kaart brengen.

ICALT-training 2: Begeleiden met ICALT
U krijgt een systematiek aangereikt om – op basis van de lesobservatie van training 1 – de Zone van Naaste Ontwikkeling (ZvnO) te bepalen en concrete ontwikkelpunten vast te stellen waarmee de starters aan de slag kunnen gaan.

Diverse ICALT-trainingen 3
– 3A Gespreksvoering
– 3B Gespreksvoering met aandacht voor Activeren
– 3C Gespreksvoering met aandacht voor Differentieren
– 3D Gespreksvoering met aandacht voor Leerstrategieën

Deze 4 trainingen bieden concrete handreikingen en oefenmogelijkheden voor het voeren van een ontwikkelingsgericht gesprek met een starter, op basis van de Zone van Naaste Ontwikkeling.

ICALT op Maat

Het Icalt-instrument blijkt inmiddels bij meerdere doelgroepen ingezet te worden. De inzet beperkt zich niet tot de begeleiding van startende leraren maar ook voor zelfbeoordeling, collegiale consultatie, team – en schoolontwikkeling. Vanuit verschillende actoren is er belangstelling voor het volgen van de ICALT-trainingen.
Vanuit Frisse Start hebben we daarom ICALT op Maat ontwikkeld; workshops, presentaties van 1 tot 3 uur of een cursus van meerdere dagdelen.

Voor al onze trainingen geldt het volgende

  • de minimale groepsgrootte is 12 deelnemers, de maximale groepsgrootte is 20 deelnemers. Wanneer de groepsgrootte niet aan het minimum aantal deelnemers komt, kan er besloten worden de training niet door te laten gaan omdat we de kwaliteit van de trainingen dan niet kunnen garanderen.
  • tijdens de projectperiode 2014-2019 zijn er geen kosten aan de training verbonden