Trainingen ICALT

Met de kijkwijzer ICALT kan het pedagogisch en didactisch handelen van de leraar in beeld gebracht worden, het gaat daarbij om concreet en waarneembaar gedrag. De Kijkwijzer bestaat uit 6 domeinen en 32 indicatoren (leerklimaat, instrueren, lesorganisatie, activeren, differentiëren en leerstrategieën) en nog 3 indicatoren voor de betrokkenheid van de leerlingen.
De scores kunnen omgezet worden in een nieuwe ordening (op basis van de moeilijkheidsgraad van de verschillende handelingen) waaruit vervolgens de Zone van naaste Ontwikkeling (ZvnO) afgeleid kan worden.
Gerichte begeleiding in de ZvnO leidt aantoonbaar tot een snelle professionele groei en zeer waarschijnlijk tot meer welbevinden, minder stress en hoger leerrendement!

Om begeleiders van startende leraren in staat te stellen met het ICALT- instrument te werken organiseert Frisse Start sinds 2015 de trainingen ICALT-1 en 2. Het gaat daarbij om trainingen die door de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkeld zijn. Het succesvol afronden van ICALT-1 en ICALT-2 leidt tot een certificaat (‘ICALT-observatietraining’ en ‘Begeleiden in de klas’ training).

ICALT-1: Het leren werken met het instrument (certificaat RUG)
ICALT-2: Het leren bepalen van de Zone van Naaste Ontwikkeling na observatie met ICALT (certificaat RUG)

Op verzoek van de deelnemers aan ICALT-1 en 2 hebben we vanuit Frisse Start vervolgtrainingen ontwikkeld die zich specifiek richten op de gerichte begeleiding in de Zone van naaste Ontwikkeling.
We besteden daarbij ruim aandacht aan zowel de gespreksvoering als de specifieke didactische vaardigheid, aan theorie, praktische handreikingen en het oefenen.
ICALT-3a – Gespreksvoering: voeren van gesprek ná ICALT-observaties, in 5 stappen van contact naar contract, bevorderen eigenaarschap voor professionele ontwikkeling, valkuilen en tips.
ICALT-3b – Activeren: gespreksvoering in het kader van gerichte begeleiding in de ZvnO
ICALT-3c – Differentiëren: idem
ICALT-3d – Leerstrategieën: idem
Na het volgen van deze trainingen wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

Per training vindt u informatie over doel, doelgroep en opzet. We werken met een open aanbod en met een aanbod op locatie voor groepen van ongeveer 15 personen. In beide gevallen gaat het om 4 uur per training.

Wilt u meer weten over aanbod op locatie, neem dan contact op met m.h.blom@vu.nl.

ICALT-maatwerk

Het ICALT-instrument blijkt inmiddels bij meerdere doelgroepen en voor meerdere doelen ingezet te worden. Teamleiders, managers en medewerkers HRM nemen steeds vaker deel aan de trainingen. Vanuit het perspectief ‘gericht sturen op professionele groei’ is dat een positieve ontwikkeling.
Om tegemoet te komen aan de verschillende doelgroepen en doelen hebben we ICALT-maatwerk ontwikkeld; het aanbod varieert van workshops, presentaties tot trainingen.

Voor al onze trainingen geldt het volgende

  • de minimale groepsgrootte is 12 deelnemers, de maximale groepsgrootte is 20 deelnemers. Wanneer de groepsgrootte niet aan het minimum aantal deelnemers komt, kan er besloten worden de training niet door te laten gaan omdat we de kwaliteit van de trainingen dan niet kunnen garanderen.
  • tijdens de projectperiode 2014-2019 zijn er geen kosten aan de training verbonden