Bronnen

  • Inspectierapport met de uitkomsten van onderzoek naar de tevredenheid van starters over de lerarenopleiding.
  • Op de lerarenagenda vindt u informatie over de beleidsagenda 2013- 2020 met veel informatie over de begeleiding van starters én scholen als lerende organisaties.
  • Professor Peter Leisink is betrokken bij de leergang S.HRM. In een webinar bespreekt hij inzichten en toepassingen waarmee de middenmanager aan de slag kan in de VO-praktijk.
  • Op sterkeschool.nl kunnen startende leraren allerlei tips en publicaties vinden.
  • Klik hier voor het onderzoeksrapport dat verricht is in opdracht van de Europese Commissie en dat ingaat op loopbaanpaden in het onderwijs en de noodzaak tot het Levenslang Leren.
  • Vanuit Frisse Start werken we onder meer samen met het project Junior Leraar van de HvA.
  • Conclusies naar de effecten van Opleiden in de School, RuG (2016)
  • In Didactief (december 2016) een artikel vanuit de RuG over de betrouwbaarheid van observaties.
  • Loopbaanmonitor 2016, Begeleiding van beginnende leraren, MOOZ (2016)
  • Een beroepsbeeld voor de leraar – Notitie die kan helpen bij het uitwerken van een visie op professionele groei. Deze notitie, verschenen in September 2017, is het resultaat van een tweedaagse werksessie met een groep van betrokkenen en experts vanuit de opleidingen (VSNU, ADEF), scholen, VO-raad en OCW.