BSL Noord Holland

BSL Noord-Holland en Zuidelijk Flevoland (Frisse Start)

In de regio Noord-Holland en Zuidelijk Flevoland werken de vier lerarenopleidingen (Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland) samen met VO-scholen aan de begeleiding van startende leraren. Het doel is om de professionele groei te versnellen en de uitval te reduceren. We richten ons op het uitwerken van driejarige inductiearrangementen, professionalisering, kennisdeling en we doen aanvullend onderzoek.

De projectnaam is Frisse Start. De projectgroep en stuurgroep bestaan uit vertegenwoordigers vanuit de vier opleidingen en het scholenveld.

Klik hier voor de Projectorganisatie


Ambities Frisse Start

  • In 2019 hebben opleidingen en scholen in onze regio een gezamenlijke visie ontwikkeld op de totstandkoming van een doorlopende leerlijn voor starters, op goede condities en inductiearrangementen voor starters én op de professionalisering van begeleiders.
  • In 2019 participeren 90 scholen in het project.
  • Vanaf 2015 werken we effectief samen met andere projecten (Risicoregio, Versterking Samenwerking, Junior Leraar) in de regio die zich op de begeleiding van starters richten.