De lesobservaties

Voor een goede lesobservatie maakt een observator een afspraak met de starter die hij/zij wenst te observeren. Door deze vooraankondiging kan de starter een goed observeerbare les plannen. Een les waarin een proefwerk wordt besproken, of een les waarin de leerlingen zelfstandig aan een opdracht werken is minder geschikt. Tevens kan een starter een klas selecteren waarvan hij/zij denkt goed zijn/haar professionele groei te kunnen laten zien. Het is aanbevelenswaardig om niet een te makkelijke of al te moeilijke klas te kiezen. De lesobservatie kan op twee manieren worden uitgevoerd, namelijk met behulp van de ICALT-app en met een papieren ICALT-lesobservatieformulier.

407RUGBASETRANS_NL-begin

ICALT-app
Lesobservaties met behulp van de ICALT-app worden uitgevoerd via de website www.icalt.nl. Observatoren krijgen automatisch toegang tot de app, wanneer zij de ICALT-training hebben gevolgd. Rechtsboven in het menu kunt u de gewenste taal instellen. Als u bent ingelogd, kunt u een nieuw observatieformulier aanmaken door te klikken op ‘Observaties’ in de linker kolom en daarna op ‘+Maak nieuwe observatie’. U krijgt een menu te zien waarbij u de school waar u gaat observeren selecteert. U kunt de schoolnaam intypen om het zoeken te versnellen. Wanneer een school niet kan worden gevonden op naam, kan het BRIN-nummer van de school in het locatieveld worden ingevuld. In het middelste veld wordt de projectnaam geselecteerd. De projectnaam wijzigt bij elke dataverzamelingsronde. Klik hier voor een overzicht van de projectnamen uit de app. Klik vervolgens op ‘Maak observatie’.
Lees verder

ICALT-lesobservatieformulier
De lesobservaties kunnen ook worden uitgevoerd met het papieren ICALT-lesobservatieformulier. Scholen ontvangen per e-mail het meest recente lesobservatieformulier. Het is van belang om geen oude versies van de ICALT-formulieren te gebruiken. Vanaf het voorjaar 2016 wordt het ICALT-lesobservatieformulier versie 3.0 gebruikt.
Lees verder

ICALT e-learning

Om op de juiste manier met het ICALT-instrument te werken, dient u eerst goed te oefenen. Voorheen werd de observatietraining door de universitaire lerarenopleidingen verzorgd. Om het instrument zo toegankelijk mogelijk te maken, stellen wij deze training nu ook gratis in digitale vorm beschikbaar.

Lees verder

Feedback op de lesobservatie

Wanneer het lesobservatieformulier via de app volledig is ingevuld, kan door de observator in de app een rapportage worden aangemaakt. De rapportage kan vanuit de app naar de betreffende docent worden verstuurd per e-mail, zodat deze direct een terugkoppeling op de gegeven les ontvangt. Wanneer de observatie is verzonden, is deze definitief en kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht. Wees er daarom zeker van dat de scores die u hebt ingevuld juist zijn. Wanneer de lesobservatie via de papieren vragenlijst is ingevuld en opgestuurd, ontvangt de docent per e-mail een rapportage, in december bij de najaarsmeting en in juni bij de voorjaarsmeting. Starters kunnen hun scores vergelijken met de scores op een eerdere lesobservatie. Rapportages worden vertrouwelijk naar de starter verzonden.

ICALT-observatie training

Er wordt naar gestreefd dat alle observatoren die voor het onderzoek observaties van starters uitvoeren getraind worden in het gebruik van ICALT. Het doel van de training is het leren gebruik maken van het ICALT-observatie instrument, en het bereiken van consensus met een referentiegroep over de te observeren domeinen. Immers, stellingen over de wijze waarop de starter lesgeeft zijn voor meerder interpretaties vatbaar. De fysieke training bestaat uit twee delen. Het eerste deel duurt 1 uur, en wordt gebruikt om een theoretische achtergrond, enkele onderzoeksresultaten en uitleg over het gebruik van ICALT te geven. Het tweede deel duurt 3 uur, en wordt gebruikt om te oefenen door middel van videofragmenten, om beoordelingen onderling te bespreken en deze te vergelijken met landelijke normeringsgegevens. De training kan ook online gevolgd worden via de ICALT e-learning module. Zie informatie hierboven.