De leerlingvragenlijst

Voor een goede afname van de leerlingvragenlijst geldt dat één klas per starter wordt gekozen. Bij voorkeur is dit de klas waar ook de lesobservatie plaats gaat vinden of heeft plaatsgevonden, en/of de klas is die de leerlingvragenlijst over de betreffende docent in het voorgaande schooljaar heeft ingevuld. Daarnaast gaat de voorkeur uit naar een klas van minimaal 18 leerlingen. De afname van de leerlingvragenlijst dient te geschieden in afwezigheid van de betreffende starter en wordt standaard digitaal aangeboden. Wanneer de school hiertoe geen mogelijkheid ziet, kan een papieren vragenlijst worden aangevraagd.

407RUGBASETRANS_NL-begin

Digitale leerlingvragenlijst
Bij een digitale afname van de leerlingvragenlijst is het van belang dat één of meerdere computers beschikbaar zijn voor de leerlingen. De afname van de leerlingvragenlijst dient te geschieden in afwezigheid van de betreffende starter. De afname wordt begeleid door een andere docent of persoon binnen de school.
Lees verder

Papieren leerlingvragenlijst
Wanneer een school geen mogelijkheid ziet om de leerlingvragenlijsten digitaal af te nemen, kunnen zij een verzoek doen papieren vragenlijsten per post te ontvangen.
Lees verder

Feedback op de leerlingvragenlijst

Zowel bij een digitale afname als bij afname via de papieren leerlingvragenlijst ontvangen docenten per e-mail een terugkoppeling van de resultaten, in december bij de najaarsmeting en in juni bij de voorjaarsmeting. Starters kunnen hun scores vergelijken met eerder ontvangen scores uit de leerlingvragenlijst. Rapportages worden vertrouwelijk naar de starter verzonden. Het is aan de starters of ze deze terugkoppeling wensen in te brengen in het begeleidingstraject.